Kontakt

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się ze mną.

Skontaktuj się ze mną

Wyślij email

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest STP BY STP Kamila Wachal z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 7 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000707534, o kapitale zakładowym 5000zł, NIP 7543165884, REGON 368928004
Telefon

+48 798 400 286

Email

kontakt@mareknobis.pl

Adres

Opole, Polska / Worldwide